การจัดทำโครงสร้างค่าจ้าง (เน้นเข้าใจและทำได้จริง)

การจัดทำโครงสร้างค่าจ้าง (เน้นเข้าใจและทำได้จริง)

Promotion!!  ราคา Onsite 3,900 บาท (ยังไม่รวม Vat 7%)  


calendarbar

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566


โครงสร้างค่าจ้าง เป็นหัวใจสำคัญและเป็นต้นทางของปัญหาต่างๆ ในองค์กร คำถามมีว่า ในเมื่อมีความสำคัญทำไม บริษัทฯเรา ยังไม่มีโครงสร้างค่าจ้างที่ชัดเจน และยังมีข้อยุ่งยากในเรื่องดังกล่าวอยู่เนืองๆ จากประสบการณ์ตรง ในจุดนี้ น่าจะมาจาก ประการแรก HR ยังไม่ได้นำเสนอปัญหาเกี่ยวกับการบริหารค่าตอบแทน ในภาพรวม ออกมาให้เห็น เป็นกราฟ เป็นตัวเลขอย่างเป็นระบบ เพื่ออธิบาย ให้กับ MD หรือผู้มีอำนาจ ได้เห็น ได้เข้าใจ จนไม่มีข้อโต้แย้งและยอมรับว่า เป็นปัญหา ประการที่สอง เรายังไม่มีความเข้าใจที่มากพอ จึงไม่ได้เสนอแผนงานจัดทำโครงสร้างค่าจ้าง พร้อมกับแผนป้องกันปัญหาต่างๆ (Risk Management)ที่จะตามมาให้ได้เห็นและตอบข้อโต้แย้งต่างๆได้ “จนหมดข้อสงสัย” เพราะเรื่องดังกล่าว เกี่ยวข้องกับพนักงานทุกคน หากไม่รอบคอบและหวังผลเลิศเร่งด่วนเกินไป อาจจะเกิดปัญหาความวุ่นวายต่างๆตามมาได้ จากประสบการณ์ตรง ที่ได้เห็นและเข้าใจประเด็นปัญหาดังกล่าว จึงเป็นที่มาของหลักสูตร ที่จะช่วยให้ ผู้เข้าอบรมไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งระดับใด หาก ได้เรียนรู้ เทคนิคการนำเสนอข้อมูลสำคัญต่อผู้บริหาร และรู้ขั้นตอนสำคัญและไม่หลงทาง ในการจัดทำโครงสร้างค่าจ้าง โดยหลีกเลี่ยง ”จุดบอด”ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำ โดยพาทำ ผ่าน Power Point และExcel พร้อมให้สูตรต่างๆแบบไม่กั๊ก “เน้นให้เข้าใจและทำเป็น” งานนี้เป็นงานยาก แต่เรากำลังสร้างคุณค่าในตำแหน่งงาน หากเราทำสำเร็จ เราก็จะเป็นกำลังหลักสำคัญขององค์กร เพราะธุรกิจ สำเร็จได้ด้วยคน และคนจะอยู่กับองค์กร ที่ดูแลเขาอย่างเหมาะสม อันจะนำมาชึ่งความภาคภูมิใจ ของเราต่อไป หลักสูตรนี้ ยังมี Line กลุ่ม ให้ผู้เข้าอบรมได้ปรึกษาปัญหาต่างๆ หลังจากที่ได้กลับไปทำ จากวิทยากร ได้ อีกด้วย

location

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) หรือ โรงแรมย่านสุขุมวิท


วิทยากร

อาจารย์  คมคิค  คูณยากตปุญโญ

ผู้เชี่ยวชาญ ในการออกแบบโครงสร้างค่าจ้าง ให้เหมาะสม กับบริหารงานในภาพรวมขององค์กรรับผิดชอบในการวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โดยตรง

ประสบการณ์ อาทิ
– ผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ บริษัท บางกอก ดิสทรีบิวเตอร์ บริษัท ในเครือของ ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด

– ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุระการ บริษัท บางกอกสปริง อินดัสเตรียล จำกัด  บริษัทในกลุ่ม สมบูรณ์ กรุ๊ป

– ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ฝ่ายบริหาร บริษัท สมบูรณ์โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

–  ผู้บริหารระดับสูง Senior General Manager สายงาน Admin  บริษัท ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ขนาดใหญ่


topic

Learn More Topics (09:00-16:00 น.)
• ผู้มีอำนาจสูงสุดในองค์กร มีมุมมองต่อโครงสร้างค่าจ้าง, โครงสร้างตำแหน่ง และโครงสร้าง Career path อย่างไร
• HR จะมีรูปแบบการนำเสนอปัญหาการบริหารค่าตอบแทนขององค์กร ให้ MD ได้เห็น และตอบข้อซักถามจนเป็นที่ยอมรับร่วมกันในปัญหา
ได้อย่างไร
• ขั้นตอนสำคัญ ในการจัดทำโครงสร้างค่าจ้าง (Key Process Salary Structure Design)
o สรุปข้อมูล ค่าจ้างจริง( Basic Salary) ของทุกกลุ่มตำแหน่งงาน ในปัจจุบัน ให้เห็นภาพและยอมรับร่วมกัน
o เคลียร์ แนวคิด (Key Concept ) ในการจัดทำกับ ผู้มีอำนาจ เพื่อให้มีส่วนร่วม และไม่หลงทาง
o กำหนด บริษัท กลุ่มเป้าหมาย 5-7 บริษัทฯ (MD,Sale) เพื่อทำการสำรวจ ด้วยตนเอง พร้อมกับเทียบเคียงผล salary survey จากภายนอก/ เช็คกำไร ขาดทุน จากกรมพัฒนาธุรกิจ
o วิเคราะห์และเปรียบเทียบ เส้นค่าจ้างตลาด กับ องค์กร ให้ได้คำตอบ เราอยู่ ณ จุดใด เด่น ด้อย อย่างไร
o เสนอนโยบายและสัดส่วน ค่าจ้างที่เป็นเงิน และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น
o ออกแบบโครงสร้างค่าจ้าง ที่เหมาะสมกับองค์กรและธุรกิจ บนสมมุติฐาน การปรับค่าจ้างในอัตราปัจจุบัน โครงสร้างนี้ จะ Maintain ได้กี่ปี ชึ่งจะเป็นที่มาของ Range Spread, Mid-P Progression Rate, ตลอดจนการ ให้ มี Overlap ที่เหมาะสม พร้อมสูตรในการคำนวณ ผ่าน Excel ชึ่งจุดนี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง
o นำค่าจ้างจริงของพนักงานทุกคน ในปัจจุบัน ใส่ลงไป ในโครงสร้างค่าจ้างใหม่ (Simulate) ผ่านการสั่งทางคอมฯ เพื่อให้เห็นภาพรวม ถึงความเหมาะสม และเป็นไปได้ ของการปรับเปลี่ยน
o สรุปภาพรวมและนำเสนอ แผนแก้ไข กลุ่มพนักงานทีมีค่าจ้างต่ำกว่า หรือ สูงกว่า หรือ ค่าจ้างจะชนเพดาน ในระยะอันใกล้ 1-2 ปี บนโครงสร้างค่าจ้างใหม่ พร้อมเสนอทางออก Soft Landing ในรูปแบบต่างๆ
o การกำหนด อัตราค่าจ้างเริ่มต้น ของพนักงานใหม่ ในตำแหน่งต่างๆ Starting Rateให้สอดคล้องกับ โครงสร้างค่าจ้างใหม่ โดยไม่กระทบกับ คนเก่า


person ผู้เข้าสัมมนา

  • ผู้บริหาร,หัวหน้างาน, ผู้เกี่ยวข้อง สายงานทรัพยากรบุคคล  โดยเฉพาะองค์กรที่ยังไม่มีโครงสร้างค่าจ้าง
  • นักบริหารค่าจ้างเงินเดือน , ผู้บริหารที่รับผิดชอบในการบริหารค่าตอบแทนขององค์กร
  • เจ้าของธุรกิจ  ที่ต้องการวางระบบบริหารค่าจ้างเงินเดือนด้วยตนเอง

วิธีการสัมมนา

  • บรรยาย พร้อมกรณีศึกษา
  • Workshop การออกแบบโครงสร้างจริง

(หมายเหตุ  ผู้เรียนจัดเตรียม Notebook พร้อม โปรแกรม Excel 2010 ขึ้นไป)


ติดต่อสอบถาม

จริยา (โอ๋) Tel 087-076-8346/02-0634560 หรือ
Fax 02-9030080 ต่อ 8346

E-mail: jariya@learnmoretraining.comlookchang@hotmail.com

Website: www.learnmoretraining.net

Line : oh-aoe   line-icon  @learnmore


สนใจหลักสูตร

สแกน QRCode เพื่อลงทะเบียนสัมมนา หรือ Download ใบสมัครหลักสูตร กดที่นี่

qrcode


พิเศษ ! Promotion ราคา  Onsite

ราคา /บาท

หัก W/H Tax 3 % รวม Vat 7% ราคาสุทธิ/คน

3,900

117 273 4,056
สมัคร 3 ท่าน /ท่านละ 3,500 105 245

3,640

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *