การนำเข้า-ส่งออกทั้งระบบ ภาษี และพิธีการศุลกากรภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ที่ผู้ประกอบการควรรู้

การนำเข้า-ส่งออกทั้งระบบ ภาษี และพิธีการศุลกากรภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ที่ผู้ประกอบการควรรู้

Promotion!!   ราคา 7,800 บาท กรณีมา 2 ท่านขึ้นไปท่านละ 7,500 บาท
(ยังไม่รวม Vat 7%)

calendarbar

วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2566 (สามารถเลือกลงเรียน 1 วันได้)


location

โรงแรมจัสมิน (สุขุมวิท 23) หรือ โรงแรมในย่านสุขุมวิท


      ปัจจุบันมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องลดอุปสรรคทางการค้าให้ได้มากที่สุด นั่นก็คือต้องมีความรอบรู้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบทางการค้าระหว่างประเทศ หรือ แม้แต่กฎเกณฑ์การนำเข้า-ส่งออกในแต่ละประเทศคู่ค้า เพื่อไม่ให้มีปัญหาทางด้านต้นทุนการนำเข้า-ส่งออก และปลอดภัยจากการตรวจสอบภายหลังของศุลกากร เนื่องจากการนำเข้า-ส่งออกแต่ละครั้งทำได้อย่างถูกต้องนั่นเอง


วิทยากร

อาจารย์จันทรา สิงหพันธุ

Supply Chain Consultant for PATKOL GROUP

– ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและส่งออก  บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ

– อดีตกรรมการบริหารสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

– กรรมการบริหารสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต พ.ศ. 2542- 2550

และ อาจารย์ฉัตรพล มณีกูล


topic

Learn More Topics ( 09.00 – 16.00 น.)

Day 1   (บรรยายโดย อาจารย์จันทรา สิงหพันธุ)

ความรู้ การนำเข้า-ส่งออกทั้งระบบ

1.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก (General Import-Export Process)

–    การไหลของการนำเข้า-ส่งออกที่สำคัญ (Flow of Import-Export Process)

–    เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า INCOTERMSÒ 2020

–    กระบวนการนำเข้า-ส่งออก (Import-Export Process for Sea/Air/Express Way and Truck)

–    การประกันภัยที่ควรทราบ (Insurance Knowledge)

2.  การตรวจสอบเอกสารนำเข้า-ส่งออก (Import-Export Documents)

–    ขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออก (e-Import-Export Process)

–    เอกสารทางการเงิน (Financial Documents)

–    เอกสารทางการขนส่ง (Transport Documents)

–    เอกสารทางการค้า  (Commercial Documents)

3.   การเลือกวิธีชำระเงินเพื่อการนำเข้า-ส่งออก (How to choose Payment Terms)

–    ชำระเงินด้วยเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit: L/C)

–    ตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร (Bill for Collection: B/C)

–    การเปิดบัญชีขายเชื่อระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ (Open Account: O/A)

–    การชำระเงินล่วงหน้า (Cash Advance Payment: C/A)

4.  ถาม-ตอบ  (Q & A)

Day 2 (บรรยายโดย อาจารย์ฉัตรพล มณีกูล)

ภาษีและพิธีการศุลกากรภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ที่ผู้ประกอบการควรรู้

1.     กฎหมายว่าด้วยภาษีอากรในการนำเข้า-ส่งออก

2.     ภาษีอากรในการนำเข้า-ส่งออก เช่น

2.1 อากรศุลกากร

2.2 ภาษีสรรพสามิต และภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น

2.3 อากรชั่วคราวและอากรพิเศษตามมาตราการ AD , Safeguard

2.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม

3.     หลักเกณฑ์ในการนำของเข้าหรือส่งของออก

4.     ระบบราคาศุลกากร (GATT Valuation)

5.     พิกัดอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ (HS Code)

6.     การยกเว้นหรือลดอัตราศุลกากรตามมาตรา 12 , มาตรา 14 (FTA)

7.     ของควบคุมการนำเข้า-ส่งออก (ของต้องห้าม ของต้องกำกัด)

8.     พิธีการศุลกากรนำเข้าในระบบอีเล็คทรอนิกส์ (E-Import)

9.     พิธีการศุลกากรส่งออกในระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e-Export)

10.  หลักเกณฑ์การยกเว้นอากรตาม ภาค 4 กฎหมายพิกัดอัตราศุลกากร

11.  การยกเว้นอากรสำหรับการนำกลับเข้ามา (ใบสุทธินำกลับ)

12.  การคืนอากรสำหรับสินค้าส่งกลับออกไปต่างประเทศ (Re-Export)

13.  ปัญหา ข้อควรระวังและแนวทางแก้ไขในการนำเข้า-ส่งออก


person ผู้เข้าสัมมนา

ผู้ปฏิบัติงานด้านเอกสารนำเข้า-ส่งออก พนักงานคลังสินค้า พนักงานจัดส่ง พนักงานบัญชี พนักงานฝ่ายนำเข้า-ส่งออก จัดซื้อต่างประเทศ พนักงานฝ่ายวางแผน พนักงานฝ่ายขาย หรือ ผู้สนใจทั่วไป ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามปัญหาที่พบเจอและวิธีแก้ปัญหาจากวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญได้อย่างเต็มที่และเป็นกันเอง


วิธีการสัมมนา

บรรยาย / ซักถาม / แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันผ่านกรณีศึกษาจริง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงจากวิทยากร


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อ จริยา (โอ๋) Tel. 087-076-8346/02-0634560

E-mail: jariya@learnmoretraining.comlookchang@hotmail.com

Website: www.learnmoretrainig.net

ID Line: @learnmore / Line oh-aoe หรือ 0870768346


สนใจหลักสูตร

สแกน QRCode เพื่อลงทะเบียนสัมมนา หรือ Download ใบสมัครหลักสูตร กดที่นี่

qrcode


ราคา   Onsite 

ราคา / คน

หัก W/H Tax 3 % รวม Vat 7%

ราคาสุทธิ/คน

7,800

234 546 8,112
(กรณีมา 2 ท่านขึ้นไป ท่านละ)
7,500
225 525

7,800

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *